Share

profile photo-SanjaNa ovoj blog stranici želim da iskoristim lično iskustvo u otkrivanju čarobnih strana srpskog životnog stila, za koji smatram da je originalan, pametan, praktičan, inspirativan, prilagodljiv, svetski a naš, a sve to uprkos društvenom okruženju, koje je sve, samo „ne od pomoći“.
Lifestyle Piljara…iskreno, inspirativno, duhovito. Dobro došli!

Sanja Plavša