Share

„ Radio, kao prvi “demokratski” masovni medij – ako jedan sluša, slušaju i svi oko njega, i prvi interaktivni medij – uključivanje slušalaca u program, svakako je oblikovao tektonsku civilizacijsku promenu pre skoro jednog veka. Njegova diskretna priroda – uvek u pozadini, kao podloga za druge aktivnosti, osim na samom početku, kada se sedelo pored aparata i slušalo u punoj koncentraciji, verovatno mu daje žilavost i sposobnost prilagođavanja novom tehnološkom i komunikacijskom okruženju.“ Gospodin Aleksa- …